Kurs “Roditelj i dete kao tim”

Roditelj i dete kao tim

Centar za korektivnu gimnastiku i Udruženje porodičnih edukatora Srbije organizuju Edukaciju za roditelje “Roditelj i dete kao tim”.

Prvi susret je u subotu 7. septembra 2013. u Knez Miletinoj 26, od 10 do 12h, drugi susret je 14. septembra i treći u petak 20. ili u subotu 28. septembra.

Cena seminara za jednog roditelja je 9.000 dinara, a za drugog 4.500 dinara.

Cilj programa je da se roditeljima ponude konkretni načini kojima će omogućiti detetu da bezbedno i slobodno razvija svoje prirodne potencijale.

Program je preventivnog kraktera i učesnicima omogućuje da:

 • Prepoznaju i ako žele promene svoje dotadašnje načine ponašanja
 • Upoznaju afirmativne načine podsticanja koji učvršćuju strukturu deteta
 • Izgrade samopoštovanje kod deteta

Sofija Trivunac, Ph.D., klinički psiholog

PROGRAM OBUKE
za instruktore pripreme za nenasilni porođaj

Bioenergetska priprema za porođaj i osnove masaže beba

Obuka obuhvata osvrt na teorijske podloge procesa i na praktične vežbe koje će učesnicima omogućiti da osete efekte vežbi koje će primenjivati na porodilje.

Teme koje će se obrađivati u okviru obuke
1. Pred-porođajni period
 • osnove mišićnog oklopljavanja
 • veza između emocija i mišića
 • bioenergetske vežbe za trudnice
 • načini da se razuslovi veza bol-porođaj
 • telesna šema i strahovi koji prate trudnoću (strah prenesen tokom rođenja, roditeljski i društveni stavovi) i ometaju normalni porođaj i efikasni načini da se oni prevaziđu u pripremi
 • produktivni načini uključivanja partnera u process eliminacije straha; vežbe vizualizacije i vođene fantazije koje integrišu naučeno.
2. Post-porođajni period
 • post-porođajni problemi kod prihvatanja bebe
 • emotivne prepreke kod dojenja
 • bonding
 • preventiva post-porođajne depresije
 • kako zaštititi bebu od negativnih uticaja okoline
 • masaža beba kao preventiva protiv bioemotivnih poremećaja u ranom razvoju
 • tri osnovna tipa masaže i njihovi efekti na bioenergetsku celovitost bebe

Program osnovne obuke traje 15 časova — idealno svake druge nedelje po 3 časa.

Dalja obuka po dogovoru.

Mesto obuke po dogovoru.

Cena po času 1000 din; plaćanje u tri rate ili u celosti.

Maksimalan broj učesnika: 10.

Kontakt

Sofija Trivunac
tel: 064 41 86 213
ili samo za poruke: 011 26 59 129
mail: trivunac.sofija@gmail.com

Sofija Trivunac, Ph.D., klinički psiholog, je u svom Studiju za primerenu psihoterapiju u Beogradu vodila grupne i individualne pripreme za radostan porođaj od 1989 do 1991. na principima "Nežne bioenergetike" Eve Reich. Na Kipru, 1991. do 1993. osnovala je centar za porodicu i porođaj na istim principima. U SAD, od 1994-2005, sarađivala je sa Evom Reich, a u državama Massachusetts i Maine, proučavala je savremene metode porođaja i neonatalne nege novorođenčadi i majki u bolničkim uslovima kao i u kućama za rađanje.