Radni sto i stolica

Radni sto

Pri izboru radnog stola i stolice treba voditi računa da odgovaraju uzrastu deteta. Nikako nemojte kupovati veći nameštaj zato što će dete za nekoliko godina prerasti onaj koji bi mu trenutno odgovarao, jer to bi bilo isto kao kada bi nosilo cipele tri broja veće jer će mu narasti noga.

Kada dete sedi stopala treba čitavom površinom da budu na podu. Ako je dete malo i ne dohvata nogama pod možete da postavite klupicu ispod stola. Natkolenice i potkolenice treba da budu pod pravim uglom, a laktovi na radnoj površini dok piše a da pri tom ne povija leđa.

Koji radni sto i stolica se preporučuju?

Najpogodniji stolovi i stolice su oni koji mogu da se podešavaju i tako prate rast deteta. Savremeni ErgoMade školski nameštaj (www.ergomade.com) je fleksibilan tako da ispunjava sve zahteve ergonomike. Deca istog uzrasta nisu iste građe, visine, dužina ruku i nogu se razlikuju što onemogućava većinu da pravilno sedi na istoj stolici i za istim stolom.

Posledice neadekvatnih radnih stolova i stolica

Loša stolica ne može da dovede do strukturalnih deformiteta kičme ali kako je kičmeni stub za 50% opterećeniji u sedećem položaju u odnosu na stojeći može doprineti lošim navikama u držanju, slabljenju muskulature što dovodi do napetosti u mišićima i bolova u leđima. Kada radni sto i stolica ne odgovaraju uzrastu deteta, ono se vrpolji, nije skoncentrisano dok radi domaće zadatke, što za posledicu ima loše ocene u školi.

Kako birati radni sto i stolicu?

Radni sto

Dobro je da može da se podešava nagib naslona za leđa jer to olakšava dugotrajno sedenje. Kada je naslon čvrst dolazi do zamora leđnih mišića što dovodi do bolova. Ovo se može izbeći postavljanjem jastučeta u nivou krsta na običnoj stolici ili promenom nagiba dela na kome se sedi i naslona stolice.

Radna stolica

Isto važi i za naslone za ruke, dobro je da imaju mogućnost podešavanja po visini i na spolja i unutra zavisno od toga šta dete radi za radnim stolom, piše, crta, radi za računarom ili uči.

Sto treba da bude visine koja obezbeđuje da knjige i sveske budu na oko 30cm od visine očiju. To se obezbeđuje stolovima sa radnom pločom kojoj se podešava nagib u zavisnosti od trenutne aktivnosti koju dete ima. Ergonomski nameštaj omogućava zauzimanje pravilnog položaja jednostavnom promenom položaja tela deteta.

Ako niste u mogućnosti da nabavite radni sto i stolicu, izdvojite nešto od postojećeg nameštaja u kući, prilagodite ga i namenite isključivo detetu za učenje. To je važno posebno za decu koja tek polaze u školu i počinju da stvaraju radne navike.