Primena PNF tehnike u medicinskoj rehabilitaciji

PNF tehnika

Proprioceptivna - metoda koja uključuje neke od senzornih receptora koji daju informaciju o pokretu i položaju tela

Neuromuskularna - uključuje nerve i mišiće

Facilitacija - olakšavanje je metoda koju je započeo dr. Herman Kabat još 1940.god (zato je često zovu i Kabatova metoda). U početku je korišćena za tretiranje pacijenata sa poliomijelitisom. Sa narastanjem iskustva postalo je jasno da je ovakav terapeutski pristup efikasan u mnogim oblastima medicinske rehabilitacije:

  • Traumatologiji - od lakših povreda do preloma
  • Neurologiji - kvadri, para i hemiplegija, periferne lezije nerava, parkinsonizam, multiplaskleroza...
  • Pedijatriji - dečija cerebralna paraliza, stimulacija motornog razvoja, korekcija posture(kifoze, skolioze...)
  • Reumatologiji - cervikalni i lumbalni sindrom, artroze (kolena, kuka, ramena..), tendinitisi, burzitisi...
  • Gerijatriji
  • Protetici

PNF je danas više od obične tehnike. Ona predstavlja čitavu filozofiju lečenja baziranoj na ideji da “sva ljudska bića imaju netaknute postojeće potencijale” (Kabat). U saglasnosti sa ovom filozofijom postoje izvesni principi koji su osnov PNF-a:

  1. Terapijski pristup je uvek pozitivan, podstičući i koristeći ono što bolesnik može da učini na fizičkom i psihičkom nivou
  2. Primarni cilj svakog lečenja je da se pomogne bolesniku da dostigne najviši nivo funkcionisanja
  3. PNF je integralni pristup: svako lečenje je usmereno ka kompletnom ljudskom biću, ne samo na specifični problem niti na pojedini deo tela

Koristeći PNF terapeutu se pružaju brojne mogućnosti da pacijentu na brz i efikasan način reši probleme: bol, smanjenje snage mišića, kontrakture, poremećaj tonusa, koordinacije i posture.

Osnove ove tehnike se izučavaju na Višoj medicinskoj školi, a od skoro kod nas su otpočeli i specijalizovani kursevi pod okriljem svetske PNF organizacije.