Velika lopta u trudnoći

Velika lopta je idealna za relaksaciju i u odmakloj trudnoći.

Vežbe na lopti za trudnice

1. Sedenje na lopti.

Vežbe na lopti za trudnice

2. Sedenje na podu sa prekrštenim nogama – lopta iza leđa.

Vežbe na lopti za trudnice

3. Sedenje na podu, lopta sa strane.

Vežbe na lopti za trudnice

4. Ležanje na leđima, noge na lopti.