Priprema obuke za izvođenje kombinovanih tehnika masaže sa mobilizacijom kičme – 30 sati

Moduli Nastavne oblasti po modulima Nastavne jedinice po nastavnim oblastima Broj nastavnih sati (po 60min) po modulima Ishod učenja, znanja veština kojima će polaznici ovladati nakon završene obuke
1. Osnovi masaže 1.1 Priprema za masažu 1.1.1 Priprema klijenta, ambijenta za masažu   Polaznici će znati da pripreme prostoriju, klijenta i sebe za masažu kao i da uzmu anamnezu
1.1.2 Priprema terapeuta za izvođenje masaže  
1.1.3 Uzimanje anamneze, indikacije i kontraindikacije za izvođenje masaže  
1.2 Fiziološko dejstvo masaže 1.2.1 Kratak osvrt na anatomiju i fiziologiju   Na osnovu obavljenog i stečenog znanja moći će profesionalno da napreduju i da savladaju nove tehnike i pristupe u masaži
1.2.2 Fiziološko dejstvo masaže na nervni sistem  
1.2.3 Fiziološko dejstvo masaže na mišiće i zglobove, vezivno tkivo  
1.2.4 Fiziološko dejstvo masaže na krvotok i limfotok  
1.3 Masaž preparati 1.3.1 Osobine i vrste masaž preparata   Znaće samostalno da izaberu i pripreme odgovarajući masaž preparat
2. Praktična nastava 2.1 Vežbe razgibavanja 2.1.1 Vežbe koordinacije, snage i sinhronizacije pokreta    
2.1.2 Vežbe disanja i razgibavanja ruku  
2.2 Izvođenje masažnih hvatova 2.2.1 Izvođenje osnovnih hvatova  
2.3 Masaža određenih delova tela 2.3.1 Masaža stopala  
2.3.2 Masaža prednje strane nogu  
2.3.3 Masaža stomaka  
2.3.4 Masaža ruku  
2.3.5 Masaža glave i lica  
2.3.6 Masaža zadnje strane nogu  
2.3.7. Masaža leđa