Priprema za puzanje

Bebe se rađaju sa refleksom puzanja ali ako se on ne stimuliše vremenom će se ugasiti. Neka deca preskoče fazu puzanja i počnu da se uspravljaju i stoje, ali bez obzira da li će puzati ili ne i koliko će trajati ova faza, treba stimulisati bebu kada počne da pokazuje interesovanje za okolinu. Kada nauči da se prevrće počeće rukom iz ležećeg položaja na stomaku da poseže za igračkama. Ako je igračka van domašaja pokušaće da pomeri telo u tom pravcu. Da bi beba uspela u tome treba je pripremiti određenim vežbama.

Priprema za puzanje

1. Da bi mogla da zauzme četvoronožni položaj beba mora da ima dobar oslonac na rukama.

Priprema za puzanje

2. Ako se ne oslanja rukom o podlogu treba joj namestiti i fiksirati ruku da bi osetila oslonac dlanom I stimulisati igračkom da podigne drugu ruku.

Priprema za puzanje

3. Da bi krenula napred najpre treba da nauči da rukom poseže za igračkom.

Priprema za puzanje

4. Pridržavanjem grudnog koša dajemo oslonac bebi da bi mogla da održi četvoronožni položaj.

Priprema za puzanje

5. U četvoronožnom položaju podižemo bebin stomak da bi težinu tela sa stomaka prebacila na kolena i natkolenice.

Priprema za puzanje

6. Sledeća faza je prebacivanje težine napred-nazad što možemo da omogućimo uz pomoć valjka za vežbanje.

Priprema za puzanje

7. Kada beba ovlada četvoronožnim položajem i kretanjem u napred, podižemo je u visoko klečeći položaj koji je priprema za ustajanje.