Bolovi u vratu

Koliko često se javljaju bolovi u vratu kod ljudi?

Bolovi u vratu

Bolovi u vratu su toliko česti da su postali sastavni deo života većine odraslih osoba, posebno onih koji na poslu sede ili dugo borave u nekom prinudnom položaju, posao u kancelariji, za računarom, studenti koji uče za stolom, ali i sportisti, čak ni fizički radnici nisu pošteđeni. Neka istraživanja su pokazala da godišnje najmanje trećina stanovništva ima bol u vratu. Kod većine je to po drugi put ili je bol već hroničan.

Šta su uzroci ovim bolovima?

Retko su to neke ozbiljne bolesti kao što je infekcija ili karcinom, uglavnom je uzrok mehaničke prirode, odnosno oštećenje vratnih pršljenova ili međupršljenskih diskusa ali i nepravilno držanje glave može da doprinese pojačanom bolu. Obično traje dan-dva i to je razlog što se tome ne pridaje značaj.

Da li se i kako može preventivno delovati na ove promene?

Bolovi u vratu

Najveće mogućnosti su u prevenciji lošeg držanja, dobru posturu stičemo u detinjstvu, zato treba naučiti decu pravilnom držanju naročito dok sede jer se pravilnim držanjem glave i vrata smanjuje pritisak na diskove, pršljenove i meka tkiva. Pravilan sedeći položaj podrazumeva fiziološku zakrivljenost u krstima, neutralan položaj vrata , ramena malo povijena u napred, brada paralelna sa podom. U ovom položaju mišići nisu opterećeni, ali kako nije moguće sve vreme održavati ovaj položaj, neophodno je da mišići leđa i vrata budu jaki kako bi pomogli u održavanju položaja.


Saznajte više o bolovima u vratu...