Lični podaci

Jelena Krstić Anđelković

Ime i prezime: Jelena Krstić Anđelković

Telefon: +381 (0)63 460 782

E-mail: gestalt.jelena@yahoo.com

Obrazovanje

  Srednje obrazovanje: Gimnazija, Društveno-jezički smer.
2000-2006. Diplomirani psiholog - Filozofski fakultet u Nišu; (prosečna ocena studiranja 8,96),student generacije.
2006. Položen državni ispit iz oblasti kliničke psihologije.
2006-2008. Završena četvorosemestralna edukacija “Osnovi psihoanalitičke psihoterapije dece” - posedujem sertifikat Beogradskog psihoanalitičkog društva – Svetske psihoanalitičke asocijacije.
  Aktivan sam član Geštalt studija Beograd-Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju. Trenutno aktivno pohađam edukaciju koja podrazumeva sveobuhvatnu obuku za geštalt psihoterapeuta.
2006-2008. Praktičan rad u trajanju od dve godine u Kliničkom centru u Nišu, na klinici za zastitu mentalnog zdravlja (KZZMZ); Dijagnostika, psihoterapijski rad, savetovanje, pružanje podrške klijentima u prostorijama Kliničkog centra;
2008-2010. Rad u gradjevinskoj firmi “Napredak” na regrutaciji, selekciji kadrova, poboljšanju produktivnosti rada.
2011-2012. Rad u specijalnoj skoli “Bubanj” (šest meseci)sa gluvonemom decom, autisticnom decom, umereno zaostalom decom…Ovaj rad se odnosi na vaspitno-obrazovno-terapeutske aktivnosti sa decom iz škole i doma.
  Učestvovanje u brojnim istraživanjima, a u svojstvu anketara, u Nišu (Gfk, Strategic marketing). Ovo marketinško angažovanje je u trajanju od tri godine.
  Volonterski rad u nevladinoj organizaciji Otvoreni klub u Nišu; rad na zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja dece bez roditeljskog staranja (rad sa decom u domu Duško Radović u Nišu)
2006. Naučno istraživanje odbrambenih stilova i slike tela osoba obolelih od Diabetesa Tipa I i osoba koje nisu obolele.
2007-2008. Ozbiljniji psihoanalitičko psihoterapijski rad, privatna praksa, sa decom sa različitim psiholoskim smetnjama u Nišu.
Kursevi i seminari

Sertifikat o završenom četvorosemestralnom edukativnom seminaru Beogradskog psihoanalitičkog društva- Svetske psihoanalitičke asocijacije- “Osnovi psihoanalitičke psihoterapije dece” (edukacija obuhvata teorijski I praktičan deo, superviziju);
Seminar iz oblasti ljudskih resursa,poboljsanja produktivnosti.
Trening iz oblasti osnova radioničarskog rada, psihosocijalne podrške, nenasilne komunikacije i interkulturalnosti;
Aktivno učešće na konferenciji “Kako pomoći deci sa smetnjama u razvoju”multididsciplinarni pristup;
Sertifikat za odslušanu nastavu u okviru edukativnog kursa “Biološke osnove razvojnih poremećaja”:
Edukacija i samostalna prakticna primena dijagnosticki sredstava (WB, BGT, VRT, TEP, Mahover, Intervju, PIE, MMPI) u dijagnostifikovanju pacijenata KZZMZ-a;
Seminar o adolescenciji (centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju).
Klinički workshopovi, organizovani od strane Beogradskog psihoanalitičkog društva.