KMT

KMT je manuelna tehnika koja predstavlja jedan nov pristup posmatranja ljudskog tela, analize direktne povezanosti posture tela (kosti, zglobovi, mišici) i emocija.

Tretman predstavlja izvođenje određenih hvatova na telu i spoj je našeg anatomskog poznavanja ljudskog tela na čiju formu i strukturu pored nasledne osnove u najvećoj meri utiču i naše emocije. U stvari naša anatomija, struktura i postura je ogledalo našeg ponašanja, svaki naš telesni oblik je posledica naših osećanja, misli i fizičkih aktivnost to jest načina života.

Svaka ćelija organizma se širi i skuplja, pulsira. Svaki organizam pulsira u svom ritmu, te pulsacije način na koji se kreće kroz telo. Svaki deo tela ima svoj ritam pulsiranja kao što i svaka emocija ima svoje mesto u telu u organu ili sistemu organa gde je smeštena i vremenom pod prejakim uticajem određene emocije taj deo postaje naša slaba tačka i manifestuje se na fizičkom nivou kroz promenu oblika, funkcije ili pojavu bola. Telo se menja u zavisnosti od načina na koji osoba iz svoje unutrašnjosti reaguje na uvrede, šok, tugu, strah, traumu, bes, ljutnju, ljubomoru, stres... Prošli i sadašnji bolni osećaji i iskustva utkani su i oblikuju sadašnju posturu.

Koncept KMT je mogućnost da radom na strukturi menjamo protok i pravac pružanja emocionalne energije a samim tim i snagu tih emocija unutar strukture što dovodi i do poboljšanja rada unutrašnjih organa.

Tretman se sastoji od anamneze kroz dijalog, dijagnostičkih testova strukture, analize posture, i samog izvođenja tretmana koji sačinjavaju pokreti pritiskanja, povlačenja, gnječenja, istezanja i reponiranja zglobnih površina.

Tretman se radi na strunjači preko pamučne odeće u položajima na stomaku, boku i na leđima a na samom kraju tretmana se rade manipulacije kičmenog stuba.