SpineScan

Neinvanzivna metoda merenja deformiteta kičmenog stuba
SpinScan

SpineScan je portabl, nezavistan uređaj koji po principu elektronske libele na bazi senzora pokreta i inklinacije karlice obezbeđuje automatski način proveravanja i praćenja deformiteta kičme, poremećaja u stavu (držanju) tela i opsega pokretljivosti kičme i vrata.

Informacija dobijena uređajem SpineScan treba da se koristi kao direktiva za odluku da li je potrebna dalja medicinska procena.Postupak pregleda je u skladu sa uobičajenim procedurama koje se primenjuju za procenu stanja pacijenta.

Pouzdanost ugla merenja SpineScan-a je dokazana pošto je u istom smeru i u istom opsegu od ±0,5 stepeni u poređenju sa poznatim prethodno izmerenim uglom.Merenje SpineScan aparatom može da se primenjuje kod svake osobe koja je sposobna da se savije ili stoji tokom trajanja pregleda.

Kontraindikacija za primenu SpineScan-a nema, osim osoba koje ne mogu da stoje ili se saviju naped. Izmerene vrednosti se mogu odštampati i ostaju trajno zabeležene u kartonu pacijenta.

SpineScan je neinvazivna (nema zračenja) u svetu priznata metoda, kod nas ima klasifikaciju 2A (dozvola za puštanje medicinskih sredstava u proment). U toku je procedura za priznavanje SpineScen kao inovativne metode.


Više informacija o SpineScan pogledajte na www.ad-or.com