O noge

Ovo je deformitet koji se uglavnom javlja obostrano, jako retko jednostrano. Najčešće se radi o urođenom deformitetu ali može biti i posledica rahitisa. O noge mogu da nastanu i zbog preranog postavljanja deteta na noge i forsiranog hodanja kada se noge iskrive zbog opterećenja težinom tela. Kosti natkolenica i potkolenica se krive put spolja tako da je najveće iskrivljenje u predelu kolena.

Lečenje se sastoji od otklanjanja uzroka deformiteta, korektivnih šina i aparata koji se nose tokom noći i vežbi za jačanje oslabljenih mišića. Ako kod velikih deformiteta nakon primenjene terapije ne dođe do očekivane korekcije, deformitet se koriguje operacijom.

Vežbe za korekciju O nogu

O noge

1. Istovremeno podizanje nogu sa tabanima okrenutim na unutra.

O noge

2. Skočni zglobovi su fiksirani jedan uz drugi, privlačimo kolena pokušavajući da ih sastavimo.

O noge

3. Držeći loptu stopalima podižemo noge približavajući kolena jedno drugom.

O noge

4. Pritiskajući stopalima pod pokušavamo da sastavimo kolena.

O noge

5. Hodanje na unutrašnjoj ivici stopala.

O noge

6. Pomeramo nogu u stranu savlađujući otpor elastične trake (raditi obema nogama).