Beba hoće da hoda - prerano postavljanje na noge

Nipošto ne stavljajte dete u dubak

Beba hoće da hoda

Svako dete ima svoj ritam sazrevanja koji treba poštovati i pomoći mu da uspešno savlada razvoj motorike. Nestrpljivi i nedovoljno informisani roditelji ponašanje deteta koje pokazuje potrebu da se kreće pogrešno tumače željom za hodanjem. U toj situaciji uglavnom stavljaju dete u dubak kako bi što pre naučilo da hoda.

Ovaj postupak najčešće uspori razvoj samostalnog hoda, dete ne ovlada ravnotežom koja je neophodna za stabilan hod. Uz to u dupku dete nepravilno hoda oslanjajući se vrhovima prstiju o podlogu što može da dovede do pojave deformiteta stopala.

Kada stavite u dubak bebu od 6 meseci ona će se stajati na vrhovima prstiju opruženih kolena (zdravo dete opruža kolena tek sa sedam meseci). Ovakav postupak ostavlja negativne posledice po razvoj kretanja. Ako se sa korišćenjem dupka nastavi i dalje, to će uticati na formiranje pogrešne šeme hoda. U isto vreme će izostati spontano kretanje na boku na čvrstoj i ravnoj podlozi.

Poremećen motorni razvoj

Beba hoće da hoda

Preranim postavljanjem na noge i učenjem deteta da hoda sa držanjem za ruke takođe se remeti njegov normalan motorni razvoj. Često roditelji iz potrebe da pokažu kako je njihovo dete napredno oslanjajući ga o pod izazovu refleksni hod.

Da bi dete prohodalo neophodno je da neurološki sazri na šta se ne može uticati spolja pa ovo učenje može da potraje mesecima. Naviknuto na uspravan položaj, a bez iskustva puzanja najverovatnije će biti stavljeno u dubak i na taj način potpuno uskraćeno za prolazak kroz sve faze hoda, bez uspostavljene ravnoteže. Nakon prohodavanja biće nesigurno, zapinjaće o prepreke, često će padati bez oslanjanja na ruke.

Deformiteti stopala, nogu i kičmenog stuba kao posledice

Uspravljanje deteta koje nije spremno za to je beskorisno i može biti opasno. Razvoj bebinih stopala nije završen njenim rođenjem, koštano i hrskavičavo tkivo je i dalje mekano, mišići se tek formiraju pa delovanjem spolja može da dođe do oštećenja i krivljenja što se dešava pasivnim postavljanjem na noge i forsiranjem hoda. Posledice mogu da budu nepravilan razvoj stopala i kolena, pod težinom tela potkolenice mogu da se iskrive što na kraju dovodi do deformiteta kičmenog stuba.

Faze prohodavanja

Stavljanje deteta u dubak

Dete najpre nauči da puzi, zatim iz četvoronožnog prelazi u sedeći položaj i obrnuto, podiže se na kolena i iz klečećeg položaja uz pridržavanje pravi iskorak jednom nogom i zauzima uspravan položaj. Tek nakon ovoga spremno je za prve samostalne korake.

To se najčešće dešava između 14 i 16 meseca, sa tolerancijom i do 4 meseca, što znači da je sve u redu ako dete počne samostalno da hoda sa 10 meseci, ali i ako se to desi u 21 mesecu. Jedino je važno da se roditelji ne mešaju previše i ne ometaju normalan motorni razvoj.

Dete će prohodati kada bude dovoljno sazrelo i uvežbalo sve neophodne elemente samostalnog hoda, prvo hoda uz pridržavanje za okolne stvari, najpre noga do noge, zatim noga ispred noge, održava bočnu ravnotežu prebacujući težinu, i na kraju uspostavlja ravnotežu napred-nazad. Postepeno će smanjivati površinu oslonca i gegajući hod se polako gubi, dete počinje da spušta ruke dole i sve više hoda kao odrasli.

Kada napravi 8 samostalnih koraka može se reći da je prohodalo. Sve ovo može da traje i po nekoliko meseci. Ako dete vodite za ruku pre nego što je dobro savladalo hod, bitno ćete poremetiti šemu hoda i njegovu stabilnost, što se može videti kod dece koja svaki čas padaju, a roditelji hodaju iza njih raširenih ruku pokušavajući da ih zadrže pre nego što padnu na nos.

Upoznajte se sa razvojem motorike deteta

Stavljanje deteta u dubak

Roditelji greše jer nisu upoznati sa normalnim razvojem motorike deteta i njenim zakonitostima, zato je neophodno posavetovati se sa fizioterapeutima koji će vas kroz odabrani program vežbi usmeriti ka pravinom motornom razvoju.

Da bi se dete nesmetano razvijalo nikako ga ne treba stavljati u prinudne položaje za koje ono nije spremno, niti ga prerano stimulisati na aktivnost za koju nije zrelo . Za to postoje određeni uzrasni okviri ali ne treba da brinete ako se vaše dete ne uklapa u njih, važno je da prođe sve faze razvoja utvrđenim redosledom.