Znakovni jezik beba - “Znakovanje”

Baby Signs© program uči decu jednostavne i lako primenjive znakove koji im omogućavaju da komuniciraju s roditeljima i drugim osobama sa kojima provode vreme. Ova rana komunikacija između dece i roditelja jača njihov odnos i doprinosi razvoju deteta.

Šta je znakovni govor?

Znakovanje

Znakove u komunikaciji koriste i odrasli i deca od pamtiveka. Kada pokušavate da komunicirate sa nekim ko ne govori isti jezik koristićete se rukama i pokazivaćete znakove i savršeno ćete ih razumeti iako ne razumete jezik osobe sa kojom “pričate” – “da”, “ne”, “ne znam”, “levo”, “desno”, i sl. Deca kreiraju svoje znakove bez posebnog podučavanja. Na primer, mahanje rukama kao krilima da nam kažu da su videli pticu ili disanje s otvorenim ustima i isplaženim jezikom imitirajući psa. Učenje znakovnog jezika samo je još jedan korak u prirodnoj evoluciji komunikacije dece.

Kako bebe uče znakovanje?

Kao što je učenje puzanja uzbudljivo i inspiriše bebe da nauče da hodaju tako i upotreba znakova podstiče detetov apetit za boljim načinima komuniciranja. Drugim rečima, motivacija za učenje govora se u suštini povećava, a ne smanjuje, ako podstičete dete da komunicira znakovima. Svi smo primetili da lakše učimo stvari koje nas zanimaju. Umesto da slušaju imena za stvari koje njihovi roditelji smatraju važnim, sa znakovima na raspolaganju, deca mogu usmeriti pažnju svojih roditelja na objekte koji njih opčinjavaju. Kada deca koriste znak kako bi privukla pažnju na stvari, odrasli prirodno odgovaraju s puno odgovarajućih reči (npr. “O, video si macu! To je maca! Ova maca izgleda baš kao naša maca, zar ne!”). A poznato je da što više govora/reči dete čuje, to će brži biti proces usvajanja jezika.

Šta se tačno uči?

Znakovanje

To su pojedinačni znakovi koje deca uče da bi predstavila reči, tj. jednostavne pojmove poput “mačka”, “knjiga”, “ja sam gladan”, “opet” ili “to je dovoljno”. Upotreba znakova kod dece, pre nego što progovore, nije ništa novo. Većina dece nauči da maše ručicom “pa-pa” ili da klima glavom za odobravanje. To su često prvi znakovi koje deca prirodno nauče. Baby Signs© je program koji pomaže deci da nauče mnogo više znakova kako bi se lakše sporazumevala. Deca koja koriste znakove mogu nam reći šta im je potrebno, šta osećaju, a najfascinantnija je činjenica da to čine pre nego što mogu da govore. Osim toga, znakovni jezik pruža deci dobar osećaj o njima samima. Nauče da, iako su mali, nisu bespomoćni.

Kada može da se počne sa učenjem?

Ne postoji „savršeno“ vreme za početak. Neki roditelji rano započnu – nakon rođenja ili tokom prvih osam meseci. Ti roditelji žele da njihova beba bude što više izložena i znakovima i rečima od samog početka. Oni takođe žele da što ranije steknu naviku pokazivanja znakova. Drugi roditelji čekaju trenutak kad im beba navrši 8-12 meseci kako bi počeli sa pokazivanjem znakova. Prednosti započinjanja tokom ovog perioda je taj što su tada bebe bliže trenutku kad i same mogu da počnu da koriste znakove. Ukoliko želite što ranije da vidite rezultate, onda je ovo najbolji uzrast.

Idealni kandidat za učenje znakova je svaka beba ili mlađe dete koje pokazuje spremnost za komunikaciju, a to ne može toliko efikasno da postigne rečima. Na vama kao roditeljim je da to prepoznate i uključite se u program učenja.

Znakovanje