Skolioza

Skolioza

Komentar lekara fizijatra: Vaše dete ima ravna stopala i loše držanje, čula je većina roditelja na obaveznom pregledu za upis u školu.

Skoliotično loše držanje (skolioza) karakteriše različita visina ramena i lopatica i asimetrija trouglova stasa. Teže se uočava jer dete nije pogrbljeno pa nekada prođe jako mnogo vremena dok deformitet ne postane vidljiv.

Ako se ne radi o već formiranim deformitetima koji bi zahtevali ortopedski tretman, fizijatar će preporučiti korektivnu gimnastiku, bavljenje sportom, pre svega plivanjem i korigovanje loših navika u držanju...

Saznajte više o skoliozi....

Saznajte više o najčešćim deformitetima dece predškolskog uzrasta....

Vežbe za korekciju skoliotičnog lošeg držanja

Vežbe opisane u tekstu ispod predstavljaju deo programa za korekciju skoliotičnog lošeg držanja koji se sprovodi u “Centru za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju”. Potpun program se sastoji iz 47 vežbi gde se svaka vežba izvodi sa po 10 ponavljanja. Uz opis svake vežbe, ovde je priložen i kratak isečak iz filma sa vežbama za korekciju skoliotičnog lošeg držanja koji prikazuje pravilno izvođenje vežbe. Vežbe su prikazane za slučaj leve skolioze. U slučaju desne skolioze vežbe treba izvoditi u suprotnu stranu.

Skolioza

1. Iz početnog položaja sa opruženim rukama - desnom pored glave a levom u stranu - istežemo obe ruke istovremeno bez podizanja sa podloge.

Preuzmite film
Skolioza

2. Iz istog početnog položaja, uz fiksaciju karlice, podižemo gornji deo tela i ruke sa podloge.

Preuzmite film
Skolioza

3. Iz početnog položaja sa osloncem na šakama i fiksiranim potkolenicama podižemo ruke pored trupa uz kratak izdržaj i vraćamo ih na podlogu. Pri izvođenju vežbe potkolenice, natkolenice i trup treba da zadrže međusoban položaj bez pomeranja (pod uglom su od 90 stepeni).

Preuzmite film
Skolioza

4. Iz početnog položaja sa prekrštenim rukama pokušavamo da sastavimo prste na leđima.

Preuzmite film
Skolioza

5. Iz početnog položaja na leđima sa savijenim kolenima podižemo trup, ruke i istovremeno opružamo potkolenice.

Preuzmite film

Vežbe u mideru

Kod strukturalnih skolioza nije dovoljno lečenje samo vežbama. U isto vreme se aplikuje mider ili problem rešava operativno što zavisi od stepena iskrivljenja i progresije, uzrasta deteta, odnosno da li je rast završen ili ne. Cilj lečenja skolioza miderima je zaustavljanje progresije i delimična korekcija. Mider se nosi stalno, tokom čitavog dana i noći, u njemu se sedi, hoda, spava.

Da bi lečenje dalo očekivane rezultate neophodne su redovne kontrole kod lekara, disciplinovano nošenje midera i sprovođenje propisanog programa vežbi. Neredovno nošenje midera ili prestanak nošenja može da dovede do naglog pogoršanja. Izostanak vežbi po završetku lečenja odnosno skidanja midera takođe dovodi do pogoršanja jer su mišići oslabili pa ne mogu da održe postignutu korekciju. Kako je ovo dugotrajan i kompleksan proces lečenja ne može se očekivati od deteta da samo o svemu vodi računa, neohodna mu je podrška i pomoć roditelja i profesionalaca, lekara i fizioterapeuta.

Na slajdovima su prikazani položaji u kojima se vežbe rade (ležeći na tvrdoj podlozi na leđima, na stomaku, u sedećem na stolici i stolici i u stojećem). Pri izvođenju vežbi dete u mideru snažno kontrahuje trbušne i leđne mišiće istovremeno. Neophodno je da za ovo bude obučeno od strane fizioterapeuta, a kod kuće roditelj kontroliše da li dobro radi “pritisak” (kontrakciju mišića).

Vežbe u mideru

1. Iz početnog položaja sa osloncem na šakama i fiksiranim potkolenicama podižemo ruke pored trupa uz kratak izdržaj i vraćamo ih na podlogu. Pri izvođenju vežbe potkolenice, natkolenice i trup treba da zadrže međusoban položaj bez pomeranja (pod uglom su od 90 stepeni).

Vežbe u mideru

2. Iz početnog položaja sa opruženim rukama - desnom pored glave a levom u stranu - istežemo obe ruke istovremeno bez podizanja sa podloge.

Vežbe u mideru

3. Iz istog početnog položaja, uz fiksaciju karlice, podižemo gornji deo tela i ruke sa podloge.

Vežbe u mideru

4. Iz početnog položaja sa prekrštenim rukama pokušavamo da sastavimo prste na leđima.

Vežbe u mideru

5. Iz početnog položaja na leđima sa savijenim kolenima podižemo trup, ruke i istovremeno opružamo potkolenice.

Filmovi sa vežbama za korekciju deformiteta

CD sa filmom možete naručiti putem e-mail-a prateći neki od sledećih linkova:

U tekstu poruke navedite Vašu adresu na koju želite da Vam film bude isporučen, kao i broj telefona (nepohodan radi isporuke). Ne menjati 'subject' poruke. CD će Vam biti isporučen poštom, plaćanje je pouzećem. U cenu filma nisu uračunati troškovi dostave.