Vežbe za kukove

Vežbe za kukove

Kada dete na rođenju ima labave zglobove ili slabije razvijene kukove to znači da su čašice plitke. Ovo nije posledica položaja deteta pri porođaju (da li je beba prednjačila glavom ili karlicom), kao ni načina kako je porođaj završen prirodno ili carskim rezom. U nekim porodicama se ovaj deformitet češće javlja, naročito kod ženske dece, tako da je u tom slučaju važno odmah po rođenju uraditi UZ i pregled ortopeda.

Kukovi se razvijaju tokom trudnoće, i svaki pokret nogu koji beba napravi produbljije čašice. Ako su ovi pokreti na bilo koji način ograničeni, veličinom bebe ili položajem u kome se nalazi, pupčanom vrpcom koja može biti obavijena oko noge, za posledicu može da ima deformitet kukova u određenom stepenu.

Kako se deformitet leči?

U prva tri meseca života se nastavlja intezivan razvoj kukova i zato je važno u tom periodu obaviti pregled kod lekara-ortopeda i u slučaju da postoji potreba za određenim tretmanom svakako ga treba dosledno sprovoditi. U zavisnosti od stepena deformiteta lekar će preporučiti široko povijanje, specijalne gaćice, kaiševe ili će staviti gips. Kada su kukovi potpuno iščašeni radi se operacija.

Vežbe su sastavni deo tretmana deformiteta kukova i obavezno ih treba sprovoditi uz primenu određenih pomagala i nastaviti i dalje nakon postignute korekcije da bi se očuvala pokretljivost kukova i njihova čvrstina.

Kako se kukovi formiraju do 18 meseca života dobro je primenjivati vežbe i pre bilo kakve dijagnostike, kao i kod dece kod koje nije dijagnostikovan nikakav deformitet.

Kada treba početi sa vežbama za kukove?

Što ranije, odmah nakon uspostavljene dijagnoze od strane lekara-ortopeda. Ako se sa vežbama krene na vreme i ako se sprovede svakodnevno, korigovanje ovog deformiteta će biti uspešnije.

Koliko često treba da se rade vežbe?

Nekoliko puta u toku dana, najmanje tri puta po deset ponavljanja svaku vežbu. Najpogodniji trenutak za izvođenje vežbi je pri presvlačenju, jer je beba oslobođena pelena što omogućava nesputane pokrete u kukovima, kao i nakon kupanja kada je beba opuštena što je dobar preduslov za prijatno i uspešno vežbanje i za bebu i za roditelje.

Da li treba raditi vežbe i kada su kukovi u redu?

Da, produbljene čašice, istegnuti mišići i ligamenti i ojačani mišići su preduslov za pravilan i stabilan hod.

Do kog uzrasta treba raditi vežbe za kukove?

Do 18 meseci se formiraju čašice i do tada svakako treba raditi vežbe.

Vežbe za kukove

1. Maksimalno savijemo bebine noge u kukovima i kolenima.

Vežbe za kukove

2. Pravimo kružne pokrete u kukovima prema spolja.

Vežbe za kukove

3. Rukom fiksiramo jedan kuk a drugom nogom pravimo kružne pokrete prema spolja.

Vežbe za kukove

4. Raširimo bebine noge sa opruženim kolenima koliko je to moguće.