Moja beba neće da puzi

Priprema za puzanje

Moja beba neće da puzi

Bebe se rađaju sa refleksom puzanja ali ako se on ne stimuliše, vremenom će se ugasiti. Puzanje se postepeno razvija kroz položaje na stomaku. Neka deca preskoče fazu puzanja i počnu odmah da se uspravljaju i stoje, ali bez obzira da li će puzati ili ne i koliko će trajati ova faza, treba ih stimulisati na puzanje kada počnu da pokazuju interesovanje za okolinu.

Ako u prvih šest meseci bebu uopšte niste stavljali na stomak ili je to bilo retko pa nije dovoljno naviknuta na ovaj položaj, sigurno će pružati otpor ako krenete da je učite da puzi, pri tom ona još uvek nije spremna za to. Nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja većina roditelja odustaje uz konstataciju da njihovo dete ne ume ili ne želi da puzi.

Da bi zauzela četvoronožni, beba prvo treba da nauči da se uspravi u potrbušnom položaju, da se oslanja o opružene ruke da bi mogla da prebacuje težinu napred-nazad, zatim da se bočno pomera i okreće u krug kao kazaljke na satu pa tek onda da krene da puzi. Ako nije prošla sve faze postupno u periodu kada se ovim veštinama spontano ovladava, verovatno će početi da baulja "kao vojnik" ili da se rukama odguruje i kreće pomeranjem u nazad. Zato su potrebne određene pripreme kroz odgovarajuće vežbe.

Kada savlada okretanje sa leđa na stomak, počeće rukom iz ležećeg položaja na stomaku da poseže za igračkama. Ako je igračka van domašaja pomeraće čitavo telo u tom pravcu. Pri ovim pokušajima neke bebe kao da "zaplivaju". Ovo je kratka faza nesigurnosti koju će beba povratiti opružanjem laktova i osloncem o dlanove, zato šake moraju da budu otvorene. Priprema određenim vežbama omogućiće ovladavanje tehnikom puzanja.

Kojim vežbama možete pomoći bebi da nauči da puzi?

  1. Da bi mogla da zauzme četvoronožni položaj beba mora da ima dobar oslonac na rukama što postižemo odizanjem trupa od podloge i tako je primoravamo da se oslanja o dlanove
  2. Ako se ne oslanja rukom o podlogu treba joj namestiti i fiksirati ruku da bi osetila oslonac dlanom i stimulisati je igračkom da podigne drugu ruku
  3. Da bi krenula napred najpre je treba da nauči da rukom poseže za igračkom koja je malo izvan dohvata
  4. Pridržavanjem grudnog koša dajemo oslonac bebi i olakšavamo joj da se održi u četvoronožnom položaju
  5. U četvoronožnom položaju podižemo bebin stomak da bi počela da se oslanja na kolena i natkolenice
  6. Sledeća faza je prebacivanje težine napred-nazad što možemo da izvedemo uz pomoć valjka za vežbanje postavljanjem ispod stomaka

Vežbe treba raditi u uslovima u kojima će beba puzati, na podu koji se ne kliza i koji je obložen kako bi amortizovao eventualne udarce glavom o pod pri padu. Odeća koju ima na sebi ne sme da je sputava ali ni da bude preširoka pa da zapinje o nju. Sve stvari sa oštrim ivicama treba udaljiti kako se beba ne bi povredila.

Budite strpljivi

Moja beba neće da puzi

Ako nije navikla da boravi na stomaku, posebno ako je već naviknuta da sedi, sigurno će se buniti i verovatno će tražiti da je uzmete. Zato je neophodno da budete na podu zajedno sa njom, da je animirate igračkama i istrajete sa vežbama koje će joj omogućiti da se pripremi za puzanje. Da bi se pravilno razvijala bebi je potrebna sloboda kretanja, ogradicu koristite samo kada je neophodno da bi ste je zaštitili od opasnosti.

Sva iskustva profesionalaca koji prate razvoj dece, neosporno govore da je puzanje izuzetno važno za pravilan razvoj motorike. Ukoliko vaša beba stalno plače kada je stavite na stomak ili se odmah sa stomaka okrene na leđa, svakako o tome obavestite lekara.

Značaj vežbi i pripreme za puzanje

Neka deca preskoče fazu puzanja i počnu da se uspravljaju i stoje, ali bez obzira da li će puzati ili ne i koliko će trajati ova faza, treba sprovoditi vežbe pripreme za puzanje koje imaju za cilj da ojačaju mišiće ruku i nogu pri oslanjanju na šake i kolena, omoguće naizmenično prebacivanje težine tela napred - nazad i istezanje mišića trupa uz povećanje pokretljivosti kičmenog stuba. Izvođenjem ovih vežbi jačamo antigravitacione mišiće (one koji nas održavaju u uspravnom položaju) i tako pripremamo bebu za stajanje a da pri tom ne opterećujemo stopala koja još uvek nisu dovoljno jaka da izdrže težinu tela u uspravnom položaju.

Prerano postavljanje deteta da stoji može imati štetne posledice kao što je prenaprezanje muskulature, deformacije zbog nepravilnog držanja i deformiteti nogu. Zato vežbe pripreme za puzanje imaju višestruki značaj i biće od velike koristi detetu čak i kada ova razvojna faza izostane ili traje kratko.

Značaj faze puzanja

Moja beba neće da puzi

Puzanje nije neophodan preduslov za hodanje ali je odličan trening za sve mišiće, kako za njihovu snagu tako i za elastičnost. Nakon kretanja po ravnom, dete će početi da savlađuje prepreke, na kraju će puzati uz stepenice. Iz četvoronožnog položaja preko boka prvo će sedeti koso na boku a zatim će prelaziti u pravi sedeći položaj. Kada to samostalno uradi možete ga ostaviti da sedi. Pasivno postavljanje u sedeći položaj nije dobro jer može da dovede do krivljenja kičmenog stuba. Neometanim kretanjem i upoznavanjem prostora u kome boravi dete poboljšava motorne sposobnosti kojima stiče fizičku nezavisnost.

Sa razvojem kretanja raste i radoznalost, ako sakrijete igračku kojom se igralo, dete će je tražiti učeći istovremeno prostorne odnose, napred, nazad, dole, napolju, unutra. Traženje i nalaženje je složena vežba koncentracije i pamćenja.

Kada dovoljno očvrsne i ovlada svim fazama kretanja, krajem devetog meseca počeće da se uspravlja tako što će sa puzanja po podu da pređe na puzanje uz zid i čvrste predmete u sobi. Dok se jednom rukom oslanja drugom se diže pri čemu će otkriti klečeći položaj u kome će se rado igrati.