Fizikalna medicina

Fizikalna terapija

Promene u načinu života ljudi u poslednjih nekoliko decenija dovele su i do znatnih promena njihovog zdravstvenog stanja. Životi ljudi više nisu ugrozeni akutnim infektivnim oboljenjima, ali su u znatnom porastu hronična oboljenja, povrede u saobraćaju, u sportu, na radu, a na žalost i u ratu i elementarnim nepogodama. Kod svih ovih stanja i oboljenja koja nastaju kao posledice trauma fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata.

Kao disciplina medicinskih nauka, fizikalna medicina izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije (svetlost, toplotu, eliktricitet, magnetizam, mehanička i dr.) kao i mogućnosti njene primene kod zdravih, obolelih ili povređenih ljudi (Rotovic). Ona praktično objedinjuje ciljeve socijalne medicine (unapređenje zdravlja) i kliničke medicine (lečenje bolesti).

Zavisno od toga u koje svrhe koristi energiju, fizikalna medicina se deli na:
 • fizikalnu profilaksu (preventive),
 • fizikalnu dijagnostiku i
 • fizikalnu terapiju.

Fizikalna terapija

U Centru za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju se sprovode sledeće vrste fizikalne terapije:
 • Elektroterapija (galvanizacija, elektroforeza lekova, dijadinamične struje, tens, interferentne struje sa vakuum masažom, elektrostimulacija)
 • elektroterapija specijalnim rukavicama
 • sonoterapija (ultra zvuk, sonoforeza, sonodinator)
 • magnetoterapija (niskim frekvencijama 1-27Hz)
 • fototerapija (infracrveni zraci, bioptron, Rhino Beam)
 • laser (constant. Puls. Lesa 2005)
 • termoterapija (parafin, heat paec)
 • krioterapija (led)

Elektroterapija

Elektroterapija
Korišćenje nekih oblika električne energije u cilju lečenja naziva se elektroterapija.
 • Galvanizacija je primena jednosmerne konstantne struje koja deluje na tkivo između postavljenih elektroda, primenjuje se kod otoka, bolnih stanja, oduzetosti, reumatskih stanja.
 • Elektroforeza lekova je unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje čime je omogućeno da lek za najkraće moguće vreme bude na mestu povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, imamo produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.
 • Dijadinamične struje predstavljaju razne modulacije impulsnog toka galvanske struje po obliku, frekvenciji i amplitudi, imaju snažno analgetičko dejstvo koje se brzo postiže i traje nekoliko časova, deluju na smanjenje edema i hematoma.
 • TENS (transkutana elektro-neuro stimulacija) je jedna od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bolova, omogućava pacijentu da kontroliše akutan ili hronični bol i smanji upotrebu analgetika bez ikakvih sporednih efekata. Primenjuje se kod migrena, glavobolja, distorzija i kontuzija, bola u leđima, neuralgija, kod bolova reumatskog porekla.
 • Interferentne struje ili "ukrštene struje" su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. U kombinaciji sa vakuumom postiže se jača i bolja stimulacija krvotoka što utiče na smanjenje bola koji je nastao kao posledica nedovoljnog priliva kiseonika. Ima primenu kod svih degenerativnih reumatskih oboljenja velikih zglobova (kuk, koleno, rame), kod cervikalnih i lumbalnih sindroma. Posebna prednost primene interferentnih struja je kod stanja posle preloma kod pacijenata kojima je ugrađen metal jer oni zbog prisustva metala ne mogu da prime ni jednu drugu vrstu struje.
 • Elektrostimulacija je nadražaj strujom određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) mišića koji nisu u stanju da iz određenih razloga funkcionišu na normalan način.

Elektroterapija specijalnim rukavicama

Koriste se pri aplikaciji:
 • DD i IF struja (bipolarni oblik)
 • Eksponencijalnih struja za neuromišićnu stimulaciju
 • TENS-a
 • Ionoforeze
Elektroterapija specijalnim rukavicama
Prednosti ovakvog načina primene elektroterapije su:
 • laka aplikacija na nedostupnim delovima tela
 • kontaktna površina se brzo i lako prilagođava potrebama
 • terapeut istovremeno primenjuje blagu manuelu masažu
 • tokom terapije terapeut je u neposrednom kontaktu sa pacijentom
 • moguća je regulacija inteziteta elektroprocedure pritiskom na kožu ili povećanjem tretirane površine

Sonoterapija

Ultrazvuk
Sonoterapija je primena akustične energije u terapijske svrhe.
 • Ultrazvučni talasi zbog svog dvostrukog delovanja, mehaničkog i toplotnog predstavljaju veoma efikasno sredstvo pri terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Oba efekta izazivaju lokalno povećanje temperature što dovodi do bolje cirkulacije kroz tretirano područje što ubrzava i olakšava lečenje.
 • Sonoforeza je unošenje lekova putem ultrazvuka i za razliku od elektroforeze lek prodire znatno dublje u tkivo (do 50mm).
 • Sonodinator je kombinovana primena ultrazvuka i dijadinamika čime se povećava analgetičko dejstvo obe terapije.
 • Indikacije za primenu sonoterapije su široke: Morbus Bechterew, vanzglobni reumatizam (bursitis, periartritis, entezitis, fibrozitis, tendovaginitis), spondilotične promene kičmenog stuba, coxarthrosis, gonarthrosis, posttraumatska stanja (povrede mekih tkiva, mišića, ligamenata), stanja posle preloma kostiju, sportske povrede, Dipitrenova kontraktura, edemi i hematomi, mialgije, neuralgije, isialgije, discopathia, Herpes zoster, ožiljci.

Magnetoterapija

 • Vivawell je aparat za terapiju niskofrekventnim pozitivno pulsirajućim magnetnim poljem(1-27Hz).
 • Pod dejstvom pulsirajućeg magnetnog polja određenog inteziteta i frekvencije, sadržaj kiseonika u tkivima se povećava i do 200% u odnosu na startne vrednosti.
 • Istovremeno dolazi do povećanja ATP-a kao najvažnijeg izvora energije za ćelijsku aktivnost
 • Konstatovano je da istovremeno sa ovim efektima dolazi do popuštanja spazma u krvnim sudovima i poboljšanja perfuzije kroz njih.
 • Pošto je primenjivano određeni vremenski period dovodi do normalizacije razlike u električnom potencijalu i kroz to do poboljšanja jonske dinamike na ćelijskoj membrane i racionalizacije potrošnje kiseonika i ćelijske energije.
 • Primenjuje se u ortopediji, fizijatriji, reumatologiji endokrinologiji, neurologiji, sportskoj medicini, u terapiji hroničnog bola, u prevenciji i terapiji stresnih stanja.
 • Terapija magnetnim poljem niske frekvencije omogućava:
  • bezbednu terapiju,
  • visok stepen efikasnosti,
  • racionalizaciju medikamentozne terapije,
  • uštedu vremena,
  • uštedu sredstava,
  • poboljšava kvalitet života.

Fototerapija

 • INFRARUŽ LAMPA emituje infracrvene zrake tipa "A" koji se koriste u terapijske svrhe. Lampa funkcionise po sistemu kao grejalica ili rešo. Doziranje se vrši prema subjektivnom osećaju bolesnika i prema indikacijama.
 • Bioptron
 • BIOPTRON PRO - lampa za profesionalnu upotrebu
  • Lekovito dejstvo Bioptron linearne polarizovane svetlosti je zasnovano na njenom uticaju na stimiliranje razmene materija i energija u ćeliji.
  • OXY sprej, sterilni vodeni rastvor kiseonika visoke koncentracije, sastavni je deo Bioptron svetlosne terapije.
  • Ubrzava pravilno zarastanje svih vrsta rana i smanjuje rizik od pojave infekcija kao i formiranje ožiljaka.
  • Ubrzava proces regeneracije tkiva nakon opekotina.
  • Smanjuje bolove kod oboljenja reumatske prirode (vratna i limbalna spondiloza, išijas…).
  • Pomaže u bržem saniranju sportskih povreda (uganuća, iščašenja, kontuzije…).
 • RHINO BEAM - uređaj za Rhino Beam terapiju emituje monohromatske svetlosne talase koji prodiru duboko u telesno tkivo. Za vreme trajanja tretmana pacijent prima i magnetnu terapiju.
  • Primena kod: prehlade, polenske groznice i alergija.
  • Da bi se povećala imunoloska otpornost organizma preporučuje se da se sprovodi tretman dva do tri puta dnevno (2 puta po 5 minuta po tetmanu).

Laser (stimulisana emisija svetlosti)

Terapija laserima se primenjuje u svim oblastima medicine. Najbolje rezultate je dala u tretmanima bolova i kod oštećenja kože i potkožnog tkiva (opekotine, rane, dekubitusi, herpes zoster, herpes simplex)
 • LESA 2005 (Lesa Light Therapy 500mW 630nm za profesionalnu upotrebu)
 • Primenom u terapiji postižu se sledeći efekti:
  • vazodilatacija krvnih sudova do kapilara,
  • normalizacija hidrostatičkog pritiska u kapilarima,
  • regulacija metabolizma na nivou ćelija,
  • ravnoteža ćelijske protoplazme,
  • smanjenje inflamacije,
  • smanjenje bola,
  • dolazi do mišićne relaksacije.
LESA

Termoterapija

Termoterapija je primena toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih i zasniva se na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline.
 • Parafinoterapija je jednostavna i konforna metoda kojom se postižu dobri rezultati u terapiji. Koristi se u tečnom stanju sa tačkom topljenja oko 50C.
 • Nakon skidanja parafina koža je crvena, vlažna, topla i elastična.
 • Primena parafina može biti samostalna ili uvod u neku od fizikalnih procedura.

Krioterapija

Krioterapija je primena hladnoće (led) u fizikalnoj terapiji i kao i toplota ima slične efekte ali oni mnogo duže traju. Hladnoća deluje u prvom trenutku na krvne sudove tako što deluje na njihovo sužavanje, a posle nekog vremena dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi.
 • Merenjem pomoću aparata može se utvrditi efekat toplote (ili hladnoće) kada se deluje na jednu ruku ili nogu, posle desetak sekundi dolazi do proširenja krvnih sudova i na drugoj ruci ili nozi, nešto manjeg obima i inteziteta i to je konsenzualna reakcija.
 • Primena termoterapije je najčešća kod otoka (uglavnom hladno) i bolnih stanja (toplo i hladno).