Deformiteti stopala i kičme kod dece predškolskog i školskog uzrasta

Deformiteti kičme i stopala

Alarmantni podaci Gradskog sekretarijata za dečiju zaštitu nakon fizijatrijskih pregleda dece u vrtićima na opštini Zvezdara da 99% pregledane dece predškolskog uzrasta ima deformitet stopala dok nepravilno držanje ima 70% dece, naveli su nas da ponovo podsetimo roditelje na to kako da prepoznaju ove probleme i šta da urade kada ih uoče.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije 2009 godine je pregledano 363178 dece školskog uzrasta što je 93% ukupnog broja. 11,83% ima deformitet kičme, 2,8% deformitet grudnog koša, 18,63% ima loše držanje (povijena leđa, uvučen grudni koš, opuštene trbušne mišiće), dok 12,6% ima ravna stopala. Svako peto dete ima odstupanje u telesnoj razvijenosti, visini i težini.

Iako je procenat dece sa deformitetima kičmenog stuba isti kao i prethodne godine on je zabrinjavajuće visok.

Ravna stopala

Deformiteti kičme i stopala

Najčešći deformiteti stopala su ravni tabani koji su posledica neformiranih ili nedovoljno formiranih svodova što se manifestuje nepravilnim osloncem pri stajanju i u hodu. Hod sa ravnim tabanima karakterišemo kao "patkast". Ravni tabani su često udruženi sa deformitetom kolena "X nogama", kao nezavisnim deformitetom ili posledicom deformiteta stopala.

Deformiteti stopala mogu biti urođeni i stečeni. Urođeni predstavljaju ozbiljan problem, stopala su kruta, čvrsta što za posledicu ima otežan hod, dete se brzo zamara i ima problem sa ravnotežom.

Mnogo veći procenat dece dobija ravna stopala kasnije u nekoj od faza razvoja ili u odraslom dobu kada dolazi do popuštanja poprečnih i uzdužnih svodova.

Da li moje dete ima krivu kičmu?

Deformiteti kičme i stopala

Nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Deformiteti kičmenog stuba nisu uvek prepoznatljivi, ponekad i lekar specijalista ima dilemu i upućuje dete na rentgensko snimanje da bi utvrdio dijagnozu.

U većini slučajeva je to očigledno, dete je pogrbljeno kao kifla (kifoza), krivi se na stranu, jedno rame je spušteno (skolioza) ili je "previše pravo" sa izbačenim stomakom (lordoza). Ovo su tri najčešća i najočiglednija deformiteta kičmenog stuba.

Međutim, ne radi se uvek o već formiranim deformitetima. Ako se dete ispravi i može da zauzme pravilan položaj i pri tom se kičma ispravi u pitanju je samo loše držanje koje takođe treba na vreme korigovati da ne bi došlo do ozbiljnih i trajnih promena na koštano - mišićnom sistemu.


Pogledajte naše programe vežbi za korekciju ravnih stopala, skolioze, kifoze i lordoze.