Jednu od bitnih karakteristika Centra za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju predstavlja prijatan ambijent u kome se izvode vežbe i pružaju usluge fizikalne terapije i korektivne gimnastike.

Fizikalna terapija

Korektivna gimnastika i rekreacija

Korektivna gimnastika i rekreacija

Masaža