Edukacija fizioterapeuta

U Centru za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju postoji mogućnost obavljanja pred diplomske prakse i obaveznog volonterskog staža, ali i volonterskog rada sa decom i odraslima uz našu pomoć. Svo naše znanje, iskustvo kao i stručna literatura su vam dostipni. Po završenoj praksi svi terapeuti mogu da dobiju naše preporuke i pomoć u pronalaženju posla.

Saznajte više o pripremi obuke za izvođenje kombinovanih tehnika masaže sa mobilizacijom kičme

Komentari fizioterapeuta koji su se obučavali ili usavršavali u Centru za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju

Olivera

Olivera Bajić
viši terapeut

"Neposredno pre diplomiranja na VMŠ (smer viši fizioterapeut) u Beogradu, uključila sam se kao saradnik - volonter kod Snežane Milanović u "Centru za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju". To je bilo moje prvo iskustvo sa takvim programom rada i uopšte programom korektivnih vežbi, koje je trebalo da sprovodim manje-više samostalno, predvodeći grupu. Ovakva vrsta posla je jako zahvalna, zbog toga što su rezultati skoro uvek pozitivni u oba smera.

Naime, vrlo brzo sam osetila promene na telesno-duhovnom planu - poboljšanu pokretljivost, elastičnost zglobova i muskulature, kao i koncentrisanost u radu.

A onda sam naravno shvatila da se i ljudi koji dolaze bilo na rehabilitaciju ili rekreaciju, kao i deca koja dolaze na korektivne vežbe, isto tako dobro osećaju i napreduju u oporavku, kondiciji i sl. Rad u Centru za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju dodatno uliva pozitivizam i daje motiv za daljim napredovanjem u struci.

Rad u Centru je bio temelj mog daljeg usavršavanja u ovom poslu i naravno izuzetno mi je drago što sam imala priliku da sarađujem i učim od fizioterapeuta kakva je Snežana Milanović."


“Učenje celog života i kontinuirani stručni razvoj su odlike kompetentnog fizioterapeuta, sudelovanje u kontinuiranom obrazovanju doprinosi razvoju i održavanju kvaliteta struke”

WCPT, Deklaracija o principima, 1995.


Olivera

Ivan Vuković
viši radni terapeut

Vođen ličnom željom za znanjem i pricipom usvojenim u Standardima fizioterapeutske prakse o kontinuiranoj edukaciji terapeuta, našao sam se u timu osoblja CENTRA za korektivnu gimnastiku SM. Spoj višegodišnjeg iskustva osoblja Centra u obavljanju fizioterapeutske prakse i moje želje za napretkom u struci brzo je dao svoje pozitivne rezultate. Gledao sam, slušao, pitao, pisao i čitao. Jednom rečju - učio sam. To isto radim i sada i radiću i dalje, kao što u Centru svi rade bez obzira na znanje i iskustvo koje poseduju.

Iako sam u Centar došao sa izvesnim radnim iskustvom, rad sa Snežanom Milanović za mene je bio novo iskustvo koje je otvorilo dimenzije u mom stručnom usavršavanju. Širok spektar patoloških stanja i bolesti, pacijenti svih životnih doba koji su dolazili na lečenje u Centar pružao mi je mogućnost da se upoznam sa savremenim i kvalitetnim načinom lečenja koji im je pružan.

Osoblje Centra mi je uvek pružalo podršku savetima, svežim informacijama o savremenoj rehabilitaciji i dostupnošću stučne literature koju poseduju.

Godinama gajen duh stručnosti, humanosti i profesionalnost u obavljanju fiziotrapeutske prakse preneli su na mene i ja ga sada čuvam i dalje nadograđujem. Znanje koje sam stekao u Centru primenjujem u svakodnevnom radu i nesebično ga delim kao što su ga oni delili sa mnom."