Lični podaci

Dragana Aleksić

Ime i prezime: Dragana Aleksić

Telefon: +381 (0)69 11 92 851

E-mail: draleks@gmail.com


Kao profesionalni kouč stečene veštine i znanja koristim u radu sa klijentima individualno, na svim temama koje su im važne kako u profesionalnom tako i u privatnom životu, i grupno u vidu radionica i seminara (kada se bavimo nekom konkretnom temom koja je zajednička za grupu – upravljanje stresom, vremenom, odnosima među ljudima...).

Kreator sam posebnog programa za trudnice – Koučing priprema za porođaj, na kojem buduće mame na prvom mestu saznaju kako funkcionišu mentalni procesi, zašto je strah u trudnoći stres i za mamu i za bebu i kako naprednim koučing tehnikama mogu da ih prevaziđu. Cilj je da buduća mama nauči da vlada sobom – svojim emocijama i ponašanjem, i stekne osećaj samopouzdanja i sigurnosti u toku pripreme za porođaj. Program se može izvoditi individualno i u grupi.

Stručni sam saradnik “Škole roditeljstva Nada Lazić” u kojoj držim predavanja budućim roditeljima o značaju mentalne pripreme za porođaj, i kouč u Agenciji za poslovnu izuzetnost “One2grow” u okviru koje držim individualne koučing sesije, tim bildinge, seminare...

Edukacija

Sertifikovani sam PCM coach (Process Communication Model - akreditovan koučing program od strane vodeće koučing asocijacije International Coaching Federation - ICF), Wingwave coach (Besser-Siegmund Institut, Hamburg, Germany) sa dodatnom edukacijom za Wingwave coacha za timske i porodične konstelacije i Magic Words, kao i NLP Master (NLP-IN, DV-NLP) i Life coach (ICI).

Wingwave (vingvejv) koučing se radi isključivo individualno. Ima širok spektar primene i ovom metodom efikasno se prevazilaze: strahovi (od neuspeha, letenja avionom, od javnog nastupa, lekara, insekata...), razna neprijatna stanja (trema, nelagoda, osećaj “knedle u grlu”...), nepoželjna uverenja (da osoba nešto ne zaslužuje, da nije vredna nečega...), simptomi stresa (i akutnog i dugoročnog)... Pored navedenog, primenjuje se i za pripremu za izazovne situacije kada je osobi potrebno samopouzdanje, osećaj sigurnosti, kao na primer, razgovor za posao, polaganje ispita...

PCM koučingom otkriva se dublja struktura ličnosti, njene snage i slabosti, kao i obrasci ponašanja u stresu. Cilj je prepoznavanje nepoželjnih reakcija, ponašanja i obrazaca neuspeha kako bi se oni prevazišli, a osoba preduzela odgovarajuće akcije i korake kako bi na kraju imala pozitivne rezultate. Posebno je korisna primena u prepoznavanju i razumevanju razlika između roditelja i dece i njihovom usaglašavanju. PCM koučing se radi individualno uz mogućnost korišćenja ulaznog testa za precizno definisanje strukture ličnosti.