Hipotonus ili mlitavost

Hipotonus

Za razliku od hipertonusa koji se kod novorođenih beba vidi po jako stisnutim pesnicama, savijenim rukama i nogam koje je teško opružiti, hipotonus u tom ranom uzrastu ne daje očigledne znake. Zato je neophodan odlazak kod lekara pedijatra koji će registrovati ovu pojavu ako je prisutna kroz standardne preglede koji se obavljaju.

Normalan tonus mišića je dovoljno visok da omogućava odupiranje sili zemljine teže i istovremeno dovoljno nizak da omogući lagano pokretanje na čemu se zasniva pokret. Položaj i pokret su u međusobnoj zavisnosti i ne mogu se posmatrati odvojeno, promene položaja su deo pokreta, a pokret je promena položaja.

Šta je to hipotonus?

Mlitavost ili hipotonus je sniženje mišićnog tonusa i kod beba se javlja relativno često, a nekada je udružena i sa slabošću mišića. Može da se prepozna po hiperpokretljivosti zglobova i izostanku otpora pri izvođenju pasivnih pokreta. Bez obzira što ne predstavlja ozbiljan problem, kako može da bude posledica različitih uzroka i udružena sa brojnim poremećajima, neophodno je ozbiljno praćenje od strane lekara fizijatra. Tek nakon detaljnih pregleda i određenog vremena u kome se dete stimuliše i prati njegov motorni razvoj, može se zaključiti da ne postoje značajni poremećaji neuromišićnog sistema.

Šta je uzrok?

Hipotonus

Hipotonija se javlja kao nasledno oboljenje ili je uzrokovana faktorima rizika u toku trudnoće i porođaja. Prevremeno rođene bebe i one sa nižom ocenom na rođenju su pod većim rizikom od pojave mlitavosti. Zato su sve one obuhvaćene Programima praćenja i ranog tretmana smetnji u psihomotornom razvoju.

Kako se hipotonija odražava na usporeni motorni razvoj, beba se programom vežbi stimuliše da bi se tonus normalizovao i ujednačio tempo psihomotornog razvoja. Roditeljima je uglavnom teško da uoče mlitavost kod deteta zbog neiskustva sa bebama ali i subjektivnosti koja je sasvim opravdana. Zato je važno da imaju određene smernice koje bi im u tome pomogle.

Neke od razvojnih prekretnica

Sve novorođene bebe imaju refleks hvatanja šakom i nožnim prstima, ako prstom dodirnemo dlan ili taban, prsti i palac se odmah zatvore oko našeg prsta.

Krajem prvog meseca beba iz položaja na stomaku na kratko podiže glavu i okreće je na jednu i drugu stranu. Na leđima uglavnom leži asimetrično, gleda u vaše lice.

Sa dva meseca šaka se polako otvara, beba se oslanja na podlaktice i odiže glavu u središnjem položaju kada je na stomaku. Reaguje čitavim telom pokušavajući da dohvati vaše lice i prati predmete kada je na leđima.

Hipotonus

Krajem trećeg meseca pesnice više nisu stisnute, igra se prstima, posmatra ih i stavlja u usta. Započinje kretanje na stomaku sa osloncem na laktovima koji su ispred ramena tako što počinje da se uspravlja motivisana igračkom podiže glavu. Na leđima sa podignutim nogama počinje da se igra šakama ispred lica, ne leži više asimetrično, brada-nos-grudna kost-pupak-stidna kost su u jednoj liniji.

Igra se održavajući ravnotežu na stomaku sa četiri meseca, oslanjanjm na jednu ruku uzima igračku drugom. Na leđima hvata šakama i stopalima, ako pružimo zvečku sa jedne ili druge strane poluotvorenom šakom će je uzeti i staviti u usta, započinje da se kotrlja u stranu.

Sa pet meseci opruža laktove da bi povećala polje igranja i "pliva" ako ugleda igračku koju ne može da dohvati. Podiže noge u vis na leđima i dodiruje bedra, naizmenično opruža i savija noge i priprema se za okretanje. Dodiruje i hvata igračke što pokazuje dobru kontrolu oko-šaka, važno je da je pri hvatanju uključen opružen palac, počinje da prebacuje predmet iz ruke u ruku.

Oslanja se opruženih laktova na otvorene šake na stomaku sa šest meseci. Šakama hvata svoja stopala na leđima i okreće se sa leđa na stomak, što će moći ako hvata predmete preko sredine tela.

Ovo je redosled razvojnih prekretnica za bebe do 6 meseci i one su za vas informacija kako bi ste znali šta treba da očekujete na kom uzrastu i da reagujete na izostanak ili prerano javljanje određenih pojava. U isto vreme nemojte da zaboravite da je svako dete jedinstveno i da svoju bebu nikako ne treba da upoređujete sa drugom decom pa čak ni sa svojom, ali ako imate dilemu vezanu za razvoj i ponašanje svakako konsultujte pedijatra. Određeni problemi u motornom razvoju imaju dobru prognozu ali treba na vreme reagovati kako bi se prevazišli.