Ići na posao u trudnoći ili ne?

Ići na posao u trudnoći

Trudnoća donosi mnoge promene, pre svega fizičke, psihičke, emocionalne, promene u odnosima sa drugim ljudima ali utiče i na mnoge navike u svakodnevnom životu. Sa svih strana stižu do vas informacije o štetnosti duvana i alkohola, zračenja, loše ishrane, nekvalitetne vode, stresa i svih drugih negativnih faktora kojima smo izloženi. Otuda je česta dilema trudnica da li treba da nastave sa obavljanjem svog posla ili ne, odnosno kolikom riziku se izlažu na svom radnom mestu.

Veliki broj žena danas radi, dobar broj njih tokom čitave trudnoće do momenta kada je zakonom predviđeno obavezno bolovanje. Dok jednima to predstavlja zadovoljstvo, druge su prinuđene da rade zbog finansijskih razloga ili straha da ne izgube posao. Iako većina radnih mesta ne ugrožava trudnoću direktno, svakako se posavetujte sa svojim lekarom koji će u zavisnosti od toga kako teče vaša trudnoća dati preporuku. Stres se danas često navodi kao faktor rizika za mnoge poremećaje zdravlja. Kako utiče na trudnoću nema pouzdanih dokaza ali je činjenica da česte ili jake stersne situacije nikome ne prijaju pa sigurno ne ni trudnicama. Ukoliko je vaš posao takav pa ste i pre trudnoće imali česte glavobolje, napetost u vratu, osećaj uznemirenosti, nesanicu, u trudnoći će to verovatno biti intezivirano. Možda je bolje da otvorite bolovanje kako bi ste poštedeli bebu svakodnevnog stresa jer lučenje stresnih hormona u vašem telu utiče i na nju.

Kada raditi?

Ako imate uobičajeno radno vreme, posao koji vas psihički ne opterećuje mnogo, uglavnom sedite i ne radite ništa fizički naporno a u isto vreme vas to ispunjava onda sigurno možete da nastavite da radite tokom trudnoće bez ikakve bojazni.

Rizici odlaska na posao

Ići na posao u trudnoći

Posao koji je fizički naporan može da dovede do nekih komplikacija kao što je pojava kontrakcija tokom trudnoće, povišen krvni pritisak, nepravilan razvoj bebe kao što je smanjena telesna težina ili prevremeni porođaj. Za rizike koji nosi radno mesto u trudnoći ne postoje pouzdani dokazi jer se eksperimentalno ne rade provere ali je sigurno da rad sa hemikalijama ili na mestima gde ima zračenja kao što je radiološko odeljenje u bolnicama, nepovoljno utiče i na održavanje trudnoće kao i na razvoj bebe.

Višečasovno stajanje u trgovini, za mašinom u fabrici, u operacionoj sali takođe može da dovede do određenih problema. Ako ste zdravstveni radnik već ste svesni rizika kome se izlažete pomažući drugima i to je vaš izbor koji ste napravili izborom profesije.

U trudnoći morate biti svesni odgovornosti prema bebi koju nosite pa ako je vaš posao po nju rizičan svakako otvorite bolovanje, poslu će te se vratiti posle porođaja. Ovo se odnosi i na sva druga visoko rizična radna mesta koja nose rizik zbog neposrednog ili posrednog kontakt sa ljudima, fizičkim i hemijskim agensima.

Zračenje monitora

Ići na posao u trudnoći

Da li postoji rizik od izlaganja zračenju monitora sigurno je najčešće pitanje koje danas postavljaju trudnice. Pouzdan odgovor ne postoji jer su rezultati svih dosadašnjih istraživanja bili kontraverzni. Kako trudnoća nije stanje u kome treba dokazivati da je zračenje štetno ili nije, svakako treba preduzeti mere predostrožnosti. Pre svega oprema treba da bude novijeg datuma jer je sa većim stepenom zaštite, da je monitor na propisanoj udaljenosti, da ne sedite direktno naspram ekrana (iskosite ga kako bi "zračenje" prolazilo pored vas, kućište smestite dole i pored radnog stola.

Dugotrajno sedenje i fizički napor

Drugi rizik i veći od zračenja monitora je dugotrajno sedenje bez pauze. To ste verovatno već iskusili i pre trudnoće - ukočen vrat, bolovi u leđima, ručnim zglobovima, glavobolja. Ovo se događa svima koji obavljaju kancelarijske poslove, zato je potrebno praviti česte pauze u vidu šetnji i laganih vežbi. Stolica na kojoj sedite takođe može biti uzrok ovih simptoma, mora da ima naslon, mogućnost podešavanja visine i naslone za ruke.

Ako je vaš posao u smenama, fizički naporan jer morate da podižete teret, da stojite čitavo radno vreme, a ipak morate da radite proverite da li postoji mogućnost da dok ste u trudnoći radite skraćeno ili na nekom lakšem radnom mestu.

Zakonska prava trudnica u radnom odnosu

Ići na posao u trudnoći

Dok ste u drugom stanju i nakom porođaja vaš radni status je regulisan Zakonom o radu Republike Srbije. Ovo su neki delovi zakona:

Zaposlena žena za vreme trudnoće ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, naročito na poslovima gde se podiže teret, gde postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama. Takođe, ne može da se radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta.

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo s rada zbog trudnoće i porođaja i na odsustvo s rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i četvrto dete.

Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na trudnoću. Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće, osim ako se radi o poslovima kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i deteta utvrđen od strane nadležnog zdravstvenog organa.