Aleksander tehnika

Psihofizička priprema trudnica za telesne promene koje se dešavaju u periodu trudnoće
Aleksander tehnika

Svaka promena u životu, svesno ili nesvesno, u većoj ili manjoj meri, utiče na psihofizički aspekt ličnosti. Trudnoća, kao specifično stanje - posebno prva, donosi sa sobom niz promena za koje obično nismo adekvatno pripremljene. Naše telo ide linijom manjeg otpora, prilagođava se "kako zna i ume", pa ne iznenađuju stalno prisutni bolovi u leđima kod većine trudnica. Nakon takve trudnoće, uzročno-posledično, najčešće sledi težak porođaj.

Aleksander tehnika je psiho-fizički proces re-edukacije tela: zaustavljanjem automatskih, naviknutih reakcija, omogućavamo eliminaciju starih navika i pogrešnu upotrebu tela. Fokusom na čulno razumevanje - doživljavanje telesnih položaja, činimo napredak u smeru nama svrsishodnijeg korišćenja tela.

Seminari ALEKSANDER TEHNIKE za trudnice predstavljaju psihofizičku pripremu za telesne promene koje se dešavaju u periodu trudnoće. Profesorka Jović će na radionici predstaviti način na koji Aleksander tehnika osposobljava trudnice da prepoznaju i da se brzo prilagode novonastalim promenama.

Kao praktikant i nastavnik Aleksander tehnike iza sebe imam divnu trudnoću i lak porođaj. Prepoznavanje perioda promena omogućilo mi je brzo prilagođavanje tako da sam u svakom trenutku uspevala da ostanem "verna" svojoj bazičnoj stabilnosti i balansu. Iz ličnog iskustva pretočeno u jednomesečni program, trudnicama nudim obuku za osluškivanje, prepoznavanje, prilagođavanje i prevazilaženje promena koje nastaju kao posledica brzog menjanja telesne težine tokom trudnoće. Cilj je podržati kvalitetnu biostatiku i dobru koordinaciju čime se postiže bezbolno, lakše i efikasnije funkcionisanje trudnica na dnevnoj bazi.

Razumevajući probleme sa kojima se susreću trudnice, program je osmišljen tako da:

  • obezbeđuje razvijanje kvalitetnog oslonca kojima se promene u težini amortizuju bez da izazivaju bolove u leđima,
  • pomaže trudnicama da održe balans, mobilnost i fleksibilnost tokom celog perioda trudnoće,
  • razvija lakoću pokreta,
  • podučava načinima samopomoći i korisnog opuštanja da bi trudnoća bila udobna,
  • unapređuje biostatiku i dobru koordinaciju čime se postiže lakše i efikasnije funkcionisanje trudnica na dnevnoj bazi.