Lični podaci

Vesna Lazović

Ime i prezime: Vesna Lazović

Datum rođenja: 3. maj 1982.

Telefoni: +381 (0)65 34 34 921, +381 (0)11 74 34 921

E-mail: centarkorektivnagimnastika@gmail.com

Obrazovanje

2009. Viša medicinska škola, smer: Viši radni terapeut
2001. Srednja medicinska škola , smer: Medicinska sestra - vaspitač
2006. Prisustvovala predavanju povodom 50 godina Radne terapije u Beogradu
maj 2007. Jednodnevni stručni seminar radnih terapeuta, Kovin
oktobar 2007. Stručni seminar u Novom Bečeju
08-10.10.2009 Učestvovala na prvom kongresu radnih terapeuta Srbije "Kreativnost i inovacije u radnoj terapiji", Beograd
10.10.2009. Prisustvovala uvodnom predavanju i radionici "Kinesiotaping", Predrag Đorđević
06-07.11.2009. Uspešno savladala program stalnog stručnog usavršavanja "Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno-obrazovnom radu" u Novom Sadu, u trajanju od 12 sati
28.11.2009. Upoznala se sa primenom FREESTILER-a (www.freestylerpro.com), novog i savremenog rekvizita koji se koristi od septembra 2009 i kod nas u fitnesu i rehabilitaciji, u organizaciji Fitnes kluba NINAS (www.ninastim.com)
18.09.2010. Pohađala Edukativni kurs prve kategorije, "Kifoza i novine u dečijoj fizijatriji", Univerzitetska dečja klinika u Beogradu
23.09.2010. Učestvovala kao slušalac na Kontinuiranoj edukaciji sa temom "Tim u protetickoj rehabilitaciji", održan u "Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku" u Beogradu
25.09.2010. Thera Band Academy - Level 1 Band Student Professional, u organizaciji Aleksandar MN, Beograd
02.10.2010. Učestvovala u programu kontinuirane medicinske edukacije održanom na Klinici za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", sa temom "Prehtlov metod kvalitativnog ispitivanja spontane pokretljivosti kod preterminske dece, terminske dece i dece uzrasta do tri meseca"
20.01.2011. Prisustvovala seminaru ”Ishrana i fizička aktivnost u procesu rehabilitacije” održanom na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija
12-14.05.2011. Prisustvovala II Kongresu radnih terapeuta Srbije "Budućnost radne terapije u Srbiji" održanog u Novom Sadu.
31.05.2011. Na stručnom sastanku u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku učestvovala kao slušalac na Kontinuiranoj edukaciji "Protokol protetičke rehabilitacije osoba sa amputacijom ruke".;
11.06.2011. Prisustvovala kursu "Timski rad u psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj" održanom u Beogradu u organizaciji Društva fizioterapeuta Srbije.
16.06.2011. U Domu zdravlja "Stari grad" u Beogradu, bila na kursu "Akupuntura, Ajurveda, porodični poredak"
06.10.-09.10.2011. U okviru programa intezivnog bazičnog Montessori kursa položila ispit za Montessori vaspitača.
24.09.2011. Učestvovala na jednodnevnom edukativnom seminaru na temu "Zašto Montessori" u organizaciji Montesori društva Srbije i Osnovne Montessori škole u Beogradu.
18.11.2011. U okviru Kontinuirane medicinske edukacije učestvovala na stručnom sastanku "Senzorna stimulacija prevremeno rođene dece" u organizaciji Društva fizioterapeuta Srbije.
Novembar 2011. Završila osnovne strukovne studije na Studijskom programu Strukovni radni terapeut
29.03.2012. Prisustvovala stručnom seminaru "Vaspitačka moć" u organizaciji PsihoFokus centra za edukaciju i razvoj
29.05.2012. U Novom Sadu bila na stručnim sastancima "Od stresa do sindroma izgaranja-značaj, specifičnosti i mogućnosti samoprocene, mogućnosti prevencije i lečenja."
20-27. maja 2012. Savladan program "Mensa NTC sistem učenja" - razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja, koji je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
24.05.2011. Prisustvovala stručnom sastanku "Bolesti krvnih sudova, rana rehabilitacija" u organizaciji Društva fizioterapeuta Srbije.
26.05.2012. U organizaciji RC Užice, bila na seminaru "Uloga emocionalne i socijalne IQ u ličnom i profesionalnom životu."
02. i 03.06.2012. Završila Kurs "Joga za trudnice" u organizaciji Udruženja babica Srbije .
05.06.2012. Prisustvovala stručnom sastanku "Sublingvalna alergenspecifična imunoterapija u lečenju alergijskog rinitisa i astme" u Specijalističkoj fizijatrijskoj ordinaciji "WS" U Novom Sadu.
06.07.2012. Stručni sastanak "Motivacija zaposlenih i modifikovanje ponašanja u zdravstvenim organizacijama" u organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara Kliničkog centra Srbije
07.07.2012. Prisustvovala kursu "Škola za trudnice i porodilje Lamaz Plus" u organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara Kliničkog centra Srbije "Sestrinstvo"
14.07.2012. U okviru eksterne medicinske edukacije prisustvovala na Simpozijumu "Balneofizikalna iskustva u tretmanu zgloba ramena" u Banji Koviljači.
06.10.2012. na programu medicinske edukacije održanom u KZR "Dr Miroslav Zotović" u Beogradu učestvovala na kursu "Timski rad u psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj II (praktični deo)"
17.11.2012. Učestvovala na Kursu u organizaciji Društva fizioterapeuta "Informativni tečaj Marte Meo prirodna potpora razvoju."
01.12.2012. U organizaciji Društva fizioterapeuta učestvovala na seminaru "Procena i tretman skolioza."
08.12.2012. Učestvovala na programu Kontinuirane medicinske edukacije koji je održan u KZR"Dr Miroslav Zotović" u Beogradu, sa temom : "Značaj dijagnostike i odstupanja u psihomotornom razvoju dece, princip habilitacije i senzorne integracije."
13 i 14.04.2013. Savladala obuku u trajanju od 12h, u Centru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CSPER , sa temom "Konsultativna i edukativna podrška u prevenciji ranih razvojnih poremećaja kod dece od 1 god. do polaska u školu."
Radno iskustvo

2006 - 2007. Rad sa decom u privatnom vrtiću
2009 - 2010. pripravnik u Centru za korektivnu gimnastiku
od februara 2010. zaposlena u Centru za korektivnu gimnastiku
Interesovanja

Pedijatrija, korektivna gimnastika, traumatologija, stručno usavršavanje u oblasti rehabilitacije i habilitacije.

Hobiji

Čitanje, šetnja, slušanje muzike.